Faranak.co - » بازدید از طرح های عمومی آزاد است لکن جهت مشاهده تصاویر تولیدات مشارکتی اتحادیه ها نیاز به رمز عبور دارید رمز عبور اختصاصی شما از طریق تلگرام ارسال گردیده است جهت دریافت رمز عبور اختصاصی از طریق اتحادیه مربوطه اقدام نمایید همکاری و مشارکت با تولید کنندگان داخلی باعث افتخار ماست با این همه همانطور که بارها متذکر گردیده ایم دفتر استاد فرانک ابراهیم پور هیچ تولیدی ، فروشگاه ، مؤسسه آموزشگاه و یا شرکتی را تحت هیچ عنوانی تأیید ننموده و نمی نماید . عدول از این مهم پیگرد قانونی در پی خواهد داشت

حفاظت شده: بازدید از طرح های عمومی آزاد است لکن جهت مشاهده تصاویر تولیدات مشارکتی اتحادیه ها نیاز به رمز عبور دارید رمز عبور اختصاصی شما از طریق تلگرام ارسال گردیده است جهت دریافت رمز عبور اختصاصی از طریق اتحادیه مربوطه اقدام نمایید همکاری و مشارکت با تولید کنندگان داخلی باعث افتخار ماست با این همه همانطور که بارها متذکر گردیده ایم دفتر استاد فرانک ابراهیم پور هیچ تولیدی ، فروشگاه ، مؤسسه آموزشگاه و یا شرکتی را تحت هیچ عنوانی تأیید ننموده و نمی نماید . عدول از این مهم پیگرد قانونی در پی خواهد داشت

۰۶ آبان ۱۳۹۶ | توسط: University Design

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

» موضوع: دسته‌بندی نشدهاین مطلب رمز محافظت شده است ، را وارد کنید کلمه عبور ورود به نمایش.